Synopsis of Enen no Shouboutai: Ni no Shou
Second season of Enen no Shouboutai.
Trailer of Enen no Shouboutai: Ni no Shou
Vídeo do YoutubeN29ZYzhfU01sWU0=