Sinopse de Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasen ka?
Spinoff da série Tama & Friends: Uchi no Tama Shirimasen ka?.
Trailer de Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasen ka?
Vídeo do Youtubec0JCRlQtbndtZWM=